Maro Kristić

kristic

Rođen je 26. svibnja 1979. u Dubrovniku. Završio Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku (VSS – magistar ekonomije).

Kontakt:

Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
Telefon: 01 4569 616
Faks: 01 4569 674
e-mail: klubmost@sabor.hr

Dužnosti u Saboru:
– član Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo
– član Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije
Izabran:
– lista Mosta nezavisnih lista
Izborna jedinica:
X. izborna jedinica