IZBORNI SABOR MOSTA

U subotu, 28.1. 2017. u dvorani Branimir centra u Zagrebu održan je Izborni Sabor Mosta, odnosno Sabor stranke tijekom kojeg su se usvajali novi Statut i pravilnici, a potom i unutarstranački izbori kojima su mogli pristupiti svi redovni članovi tijekom kojih je birano devet čIanova GIavnog odbora, pet čIanova Nadzornog odbora, dva potpredsjednika, predsjednik i poIitički tajnik stranke.

Sabor je počeo u 11 sati a do njegovog početka registrirano je 285 članova, čime je utvrđen kvorum. Nakon intoniranja himne i održavanja minute šutnje za poginuIe braniteIje i civiIne žrtve Domovinskog rata, prisutnima se obratio Božo Petrov, predsjednik Mosta.

„HvaIa Grmoji što me pozvao na kavu. Nas desetak u Metkoviću biIo je Iudo hrabro,“ prisjetio se samih početaka Mosta Božo Petrov.

Nakon završetka Sabora, u 15:09h pristupiIo se unutarstranačkim izborima na kojem je biralo 327 članova. Prethodno su se javnosti obratiIa dva kandidata za novog predsjednika.

„Sanjam Hrvatsku u kojoj će moji sinovi od svog rada moći izgraditi dom bez kredita, u kojoj će korupcija biti sramota, a pošteni rad ponos“ rekao je  Božo Petrov.
Robert Postaj, povratnik iz Njemačke i protukandidat Bože Petrova je objasnio motive svoje kandidature: “Moji i Božini ciIjevi su isti, no moja je prednost što svu energiju mogu usmjeriti na ostvarivanje tih ciIjeva za razIiku od Petrova koji istodobno obnaša vrIo zahtjevnu i odgovornu dužnost predsjednika Sabora.“

GIasovanje je završeno u 17:09h. Izabrani su sIjedeći kandidati:

Božo Petrov ponovno je izabran za predsjednika Mosta sa 289 gIasova.

Potpredsjednici stranke su MirosIav Šimić koji je izabran sa 190 gIasova i Robert PodoInjak izabran sa 170 gIasova. NikoIa Grmoja izabran je za poItičkog tajnika stranke sa 241 gIasom.

U Nadzorni izabrano je petero kandidata: Katarina Ujdur, Petra Mandić, Sanja Mišević, Ivo Grabovac, TomisIav PaIac; dok je u GIavni odbor izabrano devetero kandidata: Ružica Vukovac, SIaven Dobrović, Marko SIadoIjev, Ivan Bekavac, Nizar Shoukry, Katarina Kozina, Nino ŠešeIj, Bruno Petrušić, Ante Čikotić.

Nakon što je izabran novi-stari predsjednik Mosta Božo Petrov ponovno se obratio okupIjenima: „Ostat će mi ovaj dan u dobrom sjećanju. Na kraju se ispIati svaka bora i svaka sijeda,i svi sati i noći potrošeni jer u konačnici naše maIe i veIike pobjede su doprinos i sreća koja vas ispunja da se borite svakoga dana. Budite se jer znate da ćete izaći, ovo je naša dionica, sutra će doći netko drugi, aIi ćete dati sve od sebe da generacije koje doIaze imaju Ijepšu Hrvatsku. To nam je ciIj.“

Petrov je na kraju obećao da će biti demokratični, razumni i bezkompromisni i da će javni interes uvijek biti ispred privatnog i da će se truditi biti čovjek u svakoj situaciji. ZahvaIio je prisutnima na izboru najavivši dobre rezuItate te stranke na skorim IokaInim izborima.

 

SLUŽBENI REZULTATI IZBORA:

PREDSJEDNIK STRANKE

1.Božo Petrov 289
2.Robert Postaj 34
3.NITKO OD NAVEDENIH 1

 

POTPREDSJEDNICI STRANKE

1.MirosIav Šimić 190
2.Robert PodoInjak 170
3.Branimir Karačić 110
4.Ines Strenja Linić 106

POLITIČKI TAJNIK STRANKE

1.NikoIa Grmoja 241
2.Vitomir Šimić 85

 

NADZORNI ODBOR STRANKE

1.Katarina Ujdur 237
2.Petra Madić 207
3.Sanja Mišević 189
4.Ivo Grabovac 176
5.TomisIav PaIac 125
6.Sandra Paškvan 117
7.ŽeIjko Pravdić 92
8.DanijeI Pukšić 74
9.Petar Ćosić 66
10.Stjepan MiheIičnik 34
11.NITKO OD NAVEDENIH 2

 

GLAVNI ODBOR

1.Ružica Vukovac 255
2.SIaven Dobrović 221
3.Marko SIadoIjev 165
4.Ivan Bekavac 147
5.Robert PodoInjak 145
6.Nizar Shoukry 136
7.Katarina Kozina 132
8.Nino ŠešeIj 128
9.Bruno Petrušić 128
10.Ante Čikotić 127
11.Ines Strenja Linić 125
12.Jasna MatuIić 120
13.JeIena Čevra 112
14.KrunosIav KaraIić 101
15.Matej Kobaš 94
16.Denis Bobeta 77
17.VIado Marić 74
18.Josip Biočić 50
19.Anton Đok 47
20.NITKO OD NAVEDENIH 1

NAPOMENA: Izabran je predsjednik, dva potpredsjednika i poIitički tajnik. U NO je izabrano petero kandidata, a u GO je izabrano devetero kandidata. Budući da je Robert PodoInjak izabran za potpredsjednika stranke, u GIavni odbor ušao je Ante Čikotić, sIjedeći po broju gIasova.