MOST TRAŽI DA SE ODRŽI TEMATSKA SJEDNICA O MARJANU

Split, 15. siječnja 2018.god. – Predsjednik Kluba vijećnika Mosta nezavisnih lista u Gradskom vijeću Grada Splita Ante Čikotić danas je podnio prijedlog predsjedniku Gradskog vijeća kojim traži da se održi tematska sjednica o osobito značajnom pitanju imovinsko-pravnih odnosa na Marjanu i o zaštiti Park-šume Marjan.

Most nezavisnih lista od početka djelovanja kroz Gradsko vijeće Grada Splitu osobitu pažnju posvećuje pitanju zaštite Park-šume Marjan i Marjanskog poluotoka, dakle od prvog prijedloga akta odnosno zaključka o protupožarnoj zaštiti Marjana koji je u kolovozu 2017.god. jednoglasno usvojen, a sada je između ostalog i temelj proračunskih izdvajanja u tu svrhu.

Iako se za upravljanje i gospodarenje Marjanom putem JU PŠM godišnje izdvaja 8 milijuna kuna sušenje borova kojem danas svjedočimo dokazuje da se nije ulagalo u obnovu šume, te da se njome nije gospodarilo na odgovarajući način, a čak 82% navedenog iznosa odlazi na plaće zaposlenika JU. Pritom, JU nema ovlaštene šumare odnosno nema snagu boriti se sa svim nedaćama koje su zadesile Marjan. Ovakva politika nečinjenja koštala je Park-šumu i sve nas najmanje 13.000 stabala. Problem potkornjaka potrebno je brzo eliminirati, cijeli Marjan može doći u pitanje. Stoga, tematska rasprava o Marjanu pitanje je njegovog spašavanja, i to je bez sumnje osobito važno pitanje za Split.

Osim toga, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu dana 23.11.2017. uputilo je Gradu Splitu zahtjev za izdavanje tabularne izjave radi udnjižbe prava vlasništva Republike Hrvatske na nekretninama u obuhvatu Park šume Marjan, koje predstavljaju šumu i šumsko zemljište, a koje su se na dan 16.10.1990. nalazile u režimu općenarodne imovine (društvenog vlasništva). Slijedom navedenog, pred vijećnicima će se uskoro naći ovo također osobito važno pitanje. Imajući u vidu zakonodavni okvir te stanje Park šume Marjan, mišljenja smo da je u pristupanju problemima s kojima se suočavamo sazrelo vrijeme za odgovoran rad i izvođenje zaključaka utemeljenih na činjenicama. Konkretno u ovom slučaju, očito je potrebna prethodna rasprava kako bi se i vijećnici i javnost upoznali s činjenicama koje su važne za donošenje predmetne odluke. Takvim pristupom, ubuduće bi se izbjegli sudski procesi koji isključivo generiraju troškove za Grad Split, odnosno njegove građane u konačnici.

Ne prejudicirajući u ovom trenutku ishod, inzistirat ćemo isključivo na tome da se vijećnicima prezentiraju činjenice i razlozi na kojima se zasniva stav ZA izdavanje tabularne izjave i stav PROTIV.

Na granici subliminarnosti dopiru i poruke o tome da je pogrešno i opasno težiti utvrditi zemljišno-knjižno i općenito imovinsko-pravno stanje na Marjanu, što bi onda naravno svi koji baštine tu povezanost morali izbjegavati vjerujući i dalje u nepogrešivost nadležnih službi i osoba, iako najmanje 13.000 osušenih stabala (ali i ne samo to!) svjedoči i upozorava ponešto drukčije.

Nadalje, inzistirat ćemo i na tome da se vijećnicima predstave odgovorne osobe i kontakti za rješavanje pitanja spašavanja i zaštite Park-šume Marjan kao i za pitanja imovinsko-pravnih odnosa.

Most nezavisnih lista Split