PONOVNO SMO POKAZALI DA KVALITETAN RAD U OPORBI MOŽE BITI VAŽAN I VIDLJIV

Split, 31. siječnja 2018. god. – Na današnjoj 7. sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita na Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Splita vijećnici Mosta nezavisnih lista uputili su 16 amandmana i 50 primjedbi od kojih su prihvaćeni sljedeći:

1. Sve individualne mjere pri uspostavi odvojenog prikupljanja otpada potrebno je obuhvatiti ciljevima koji će se donošenjem ove Odluke te predviđanjem konkretnih mjera nastojati ispuniti, a i sve kako bi se konkretna rješenja mogla tumačiti ciljno;

2. Osiguranje vrećica za odlaganje reciklažnog otpada onim korisnicima javne usluge koji ne posjeduje spremnik za reciklažni otpad ili je isti udaljen više od 250 m od obračunskog mjesta;

3. Oblikovat će se stalno Građansko nadzorno vijeće uz sudjelovanje predstavnika Grada Splita i Ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša:

4. Donošenje odredbe koja se tiče mjera u promoviranju odvojenog prikupljanja otpada.

„Zadovoljan sam s prihvaćenim amandmanima kao i obećanjem vladajućih da će ostali amandmani biti prihvaćeni u idućem razdoblju. Kao konstruktivna oporba, uvijek ćemo nuditi rješenja za dobrobit građana grada Splita“, istaknuo je vijećnik Mosta Ante Bradarić Šljujo.

Ante Čikotić rekao je da kvalitetan rad u oporbi može biti važan i vidljiv te da je zadovoljan što je Most nezavisnih lista to ponovno pokazao. Imajući u vidu kvalitetu onih amandmana koji nisu prihvaćeni te smanjenu ambiciju Grada rekao je da će Most svakako nastaviti raditi na ovoj temi, a jedna od sljedećih aktivnosti koju planira je ponovno organiziranje javne tribine o gospodarenju otpadom na koju će pozvati stručnjake, udruge, te zainteresiranu javnost.

Most nezavisnih lista nastavit će i u budućem razdoblju nuditi konstruktivna i kvalitetna rješenja te doprinositi rastu i razvoju Grada, kao i podizanju kvalitete života građana.

Most nezavisnih lista/Split