PROBLEM JE ŠTO ONI KOJI BI TREBALI ORGANIZIRATI EDUKACIJU GOSPODARENJA OTPADOM I SAMI TREBAJU EDUKACIJU

Zagreb, 1. veljače 2018. – Ovih dana je Zagrebačka skupština donijela Odluku o novom načinu skupljanja komunalnog otpada. Intencija bi trebala biti povećanje stupnja odvajanja reciklabilnih i opasnih tvari, no ova Odluka kao i rasprava odgovornih pokazuje slabost nepoznavanja problema pa onda nije ni čudno da ne možemo biti zadovoljni njegovim rješavanjem. Tim povodom Most nezavisnih lista održao je u Hrvatskom saboru konferenciju za novinare na kojoj su govorili saborski zastupnik i bivši ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović, saborski zastupnik iz grada Zagreba Marko Sladoljev i vijećnik Mosta u Gradskoj četvrti Novi Zagreb-istok i predsjednik Udruge za zaštitu okoliša Jakuševac Ratko Bedeković.

Slaven Dobrović u svojem izlaganju istaknuo je kako se u konkretnoj Odluci govori isključivo o posudama ili vrećama i vozilima, a opet se izostavlja motor sustava odvojenog prikupljanja, a to su sortirnice uz koje idu preše, balirke i privremena skladišta sekundarnih sirovina.

„Dakle, posude, vozila i sortirnice čine infrastrukturnu cjelinu odvojenog prikupljanja koja omogućuje konverziju odvojeno prikupljenog reciklabilnog otpada u sirovine. Uz ovu infrastrukturu, potrebna je suvisla, logična i s korisnicima dobro komunicirana organizacija odvojenog prikupljanja koja nužno uključuje individualizaciju odgovornosti i osjetljivost sustava naplate na ponašanje građana. Uredan i efikasan sustav stvara prilike za prihode na tržištu, a nesuvisli i kaotičan stvara štetu i troškove, za komunalni sustav,“ objasnio je Dobrović.

Marko Sladoljev kazao je kako je ponovna uporaba najvrjedniji oblik recikliranja te da je očigledno kako gradonačelnik Bandić otpad promatra kao problem dok mi u Mostu na njega gledamo kao rješenje i priliku.

„Vrijeme je da se odgovorni ljudi u Holdingu i Gradu nauče što i kako treba raditi. Ako ne znaju, trebaju pitati. Makar je vrijeme za pitati odavno isteklo. Edukacija, kao nužan potporni sustav gospodarenja otpadom u cjelini, iznimno je važan jer se zadovoljavajuća funkcionalnost sustava gospodarenja otpadom ne može postići bez sudjelovanja korisnika. No, ovdje je problem da oni koji bi trebali organizirati edukaciju i sami trebaju edukaciju da bi uopće došli do spoznaje da je ona potrebna“, istaknuo je Sladoljev.

Ratko Bedeković objasnio je da u međuvremenu komunalni otpad, odnosno pomiješani ostaci tvari, i dalje u velikim količinama pristižu na odlagalište Jakuševec. „Koliko li se papira, plastike, stakla, metala moglo spasiti da se sustav odvojenog prikupljanja organizirao na vrijeme. Stotine tisuća tona na godinu, i tako godinama. A kvalitetnih prijedloga je bilo. Na žalost, ovako postavljen sustav odvojenog prikupljanja gdje se praktički sve svodi na kante a odmah potom se umjesto sortirnica spominje centar za gospodarenje otpadom što je u stvari pogon za mehaničko-biološku obradu smeća, jer pomiješani ostaci tvari upravo su to. Pa zar nismo već jednom naučili da MBO centar stvara gorivo iz otpada koje je sve samo ne poželjni produkt gospodarenja otpadom. Vjerujem da je jasno da gorivo koje sadrži i preko jednog miligrama žive ili recimo sto miligrama olova po kilogramu goriva nije sjajni proizvod. Naravno, to je tek početak liste zagađivala. Opet se vraćamo na početak, kvalitetan i dobro postavljen sustav odvojenog prikupljanja u kojem građani rado sudjeluju, bilo zbog edukacijom postignute svjesnosti problema bilo zbog stimulativnog cjenika izbjegava opasnosti i štete, čuva vrijednosti sirovina i zapošljava ljude. Jer na zagrebačkim sortirnicama ima posla za više stotina novo zaposlenih. Što je najbolje, njihove plaće zaradit će sami pripremljenim sirovinama koje se vraćaju nazad u ekonomski sustav Hrvatske“, zaključio je Bedeković.

Pored svega navedenog, Most smatra da je Odluka manjkava i zbog sljedećih razloga:

Gradonačelnik spominje podjelu kanti svake vrste i centar za gospodarenje otpadom te je očito da to smatra kompletnim sustavom gospodarenja otpadom. Trebao bi znati da kante bez sortirnice neće polučiti nikakav napredak, pogotovo kad komunalac nije spreman smanjiti volumene posuda i pozabaviti se evidencijom pražnjenja.

MBO postrojenje je generator troška, a nipošto sredstvo za ispunjenje ciljeva recikliranja u novoj eri gospodarenja otpadom kako to uostalom govori i ministar.

Podjela kompostera i planiranje većih kompostišta jesu za pohvaliti, ali moraju biti popraćeni uputama, praktičnim obilascima na terenu i objašnjenjima kako je to važno i korisno za komunalni sustav u cjelini. Građani koji zadržavaju biorazgradivi otpad kod kuće stvaraju uštede i budući cjenik usluge to mora vrednovati.

Jačanje sustava odvojenog prikupljanja nužno mora uključiti i stimulaciju građana da svoj kućni opasni otpad otpremaju u reciklažna dvorišta. Bez toga ne mogu se postići uvjeti usklađenja odlaganja, bez obzira na sve brtvene slojeve i milijune kune utrošenih na to.

Pored sortirnica i reciklažnih dvorišta vrlo važan segment modernog, održivog sustava gospodarenja otpadom (kojeg smijemo zvati i ekološki utemeljenim) jesu centri za ponovnu uporabu čija se pojava u zagrebačkom sustavu GO niti ne nazire.

Znači li to da će zagrepčani i dalje svoj glomazni otpad nužno odlagati na način da se odmah uništi svaka uporabna vrijednost? Namještaj, madraci, igračke, pa i boje, razni materijali, igračke i slično. To je protivno zdravom razumu i ozbiljnosti trenutka kada
moramo podizati stupanj održivosti našeg društva i prestati s erom neodgovornog ponašanja prema resursima.

Most nezavisnih lista