MOST: „NAŠIM IZMJENAMA ZAKONA O NAFTI SMANJIT ĆE SE ONEČIŠĆENJE ZRAKA U SLAVONSKOM BRODU”

Slavonski Brod, 20. srpnja 2018. – Saborski zastupnik Mosta Tomislav Panenić i Ante Čikotić, nezavisni stručnjak za energetiku, održali su danas konferenciju za novinare u Slavonskom Brodu, vezano uz odluku DORH-a prema kojoj nema počinitelja zagađenja vode, a predstavili su i izmjene Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, koji je Most uputio u saborsku proceduru.

Istaknuli su kako istraga nije otkrila odgovor ni na jedno od ključnih pitanja zagađenja vode u Slavonskom Brodu koje je kulminiralo prošlog Uskrsa kada su ljudi ostali bez pitke vode.

„Kao što smo i tada prije tri mjeseca na ovom istom mjestu istaknuli, nužno je utvrditi uzrok i način zagađenja, kako se takva katastrofa ne bi ponovila. U slučaju da se ugljikovodici opet pojave u vodi, bili bismo u istoj nezavidnoj situaciji, bez spoznaje što se u stvari događa i bez ideje koje tehničke mjere zaštite poduzeti”, rekao je Tomislav Panenić.

Zastupnik Panenić je istaknuo kako se zbog konkretnih problema koji utječu na zdravlje građana i onečišćenje okoliša, posebno zraka, kakav je slučaj u Slavonskom Brodu, nametnula potreba da se zakonskom osnovom ograniči pristup nafti s visokim udjelom sumpora koja se transportira kroz Hrvatsku.

„U fokusu je rad rafinerija koje za svoje proizvodne procese koriste sirovu naftu s visokim udjelom sumpora, a tehnološki nemaju uvjete za njenu kvalitetnu preradu. Prvenstveno izdvajamo problematiku onečišćenja zraka na području Slavonskog Broda posebno vezano uz
onečišćenja prekograničnim emisijama onečišćujućih tvari Rafinerije nafte Brod. Smatram da će se predloženim izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata omogućiti prihvat i transport isključivo nafte čije karakteristike ne prelaze granične vrijednosti sadržaja sumpora od maksimalno 1,0% m/m. Upravo zbog ugrožavanja zdravlja ljudi ovaj zakon trebalo bi donijeti po hitnom postupku, te ograničiti transport. Ovo je naš doprinos boljoj vlasti. Nadamo se da će biti zdravog razuma i da će se ovaj konkretan prijedlog koji doprinosi zdravlju i kvaliteti života građana Slavonskog Broda prihvatiti“, objasnio je Čikotić.

„Sukladno važećoj zakonodavnoj regulativi, JANAF nema osnove za ograničavanje ili obustavu pristupa svom transportnom sustavu sirovoj nafti s visokim udjelom sumpora. Zato postoji rizik ugroze zdravlja ljudi i onečišćenja prirode i ljudskog okoliša koji su jedne od najvećih vrednota ustavnog poretka RH“, dodao je Panenić.