PETROV: “IZMJENAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI INA-E OMOGUĆILO BI SE MOL-U DA PREUZME INA-U”

Zagreb, 9. kolovoza 2018. – Most nezavisnih lista danas je u Hrvatskom saboru na temu izmjene Zakona o privatizaciji INA-e održao konferenciju za novinare na kojoj su govorili predsjednik Mosta NL Božo Petrov i saborski zastupnik Tomislav Panenić.

Božo Petrov upozorio je javnost na posljedice koje bi donijele izmjene Zakona o privatizaciji INE, te je naglasio kako bi se brisanjem odredbi članka 10. MOL-u omogućilo da preuzme INU.

„Most nezavisnih lista ne slaže se s tim da Vlada RH prepusti zaštitu i interesa i sigurnosti svoje države izmjenom Zakona o privatizaciji INA-e, onoga što su i prethodne vlade pokušavale napraviti brisanjem članka 10. Zakona o privatizaciji INE, čime bi se zapravo, legitimno, omogućilo MOL-u da preuzme INU. Upravo zbog ovog članka koji se od 2013. godine u nekoliko navrata pokušao brisati, MOL nije uspio razmontirati INU. Po svemu sudeći po ovom dokumentu koji je Vlada dala na javno savjetovanje izgleda da će taj članak biti ukinut, čime će MOL-u dati alibi da preuzme većinsko vlasništvo i da na kraju u potpunosti razmontira INU.“ – objasnio je Božo Petrov.

Tomislav Panenić objasnio je važnost spomenutog članka 10. Zakona o privatizaciji INE, te važnost članka za RH.

„U članku 10. Zakona o privatizaciji Ine, čije ukidanje se sada predviđa, stoji da Hrvatska ima određena posebna prava koja se ogledaju u sprječavanju preuzimanja većinskog udjela u INA-i i prodaji imovine ili dijelova kompanije bez suglasnosti hrvatske Vlade, kao i u pravu veta na određene odluke uprave društva. Europska komisija, pod pritiskom mađarskog MOL-a, smatra se da sva ta prava nisu u skladu s pravnom stečevinom Europske unije te je 13. srpnja prošle godine uputila Sudu predmet protiv Hrvatske jer nije uskladila Zakon iz 2002. o privatizaciji društva INA-Industrija nafte s propisima EU-a o slobodnom kretanju kapitala i slobodi poslovnog nastana“ – rekao je Tomislav Panenić.

Tomislav Panenić je naglasio je kako pritom treba znati da je INA po tržišnoj vrijednosti najvrjednija hrvatska kompanija s tržišnom kapitalizacijom vrijednom 42,5 milijarde kuna, te kako sve dok je RH vlasnik 10% i više dionica Ine niti jedan drugi dioničar ne može bez odobrenja Vlade postupno ili odjednom steći više od 50% temeljnog kapitala, te time preuzeti samostalno upravljanje kompanijom.

„Ne zaboravimo da zbog sumnje da je u privatizaciji Ine mađarska strana dala mito bivšem premijeru Sanaderu, premijerka Kosor pokušala je izmijeniti Zakon o privatizaciji Ine, na način da nitko ne bi smio imati više od 49 posto dionica. U Milanovićevoj Vladi Linić se oštro suprotstavio izmjeni zakona, a sada Plenković kreće u njegovu izmjenu. Europska komisija je 19.7.2018. godine odlučila privremeno obustaviti postupak protiv Hrvatske pred Sudom EU-a zbog Zakona o privatizaciji INA-e jer je u međuvremenu Hrvatska Vlada objavila nacrt novog zakona koji bi mogao otkloniti razloge za taj postupak. Pitamo se što je sadržaj tog dokumenta koji je Plenković predočio Junckeru, a da je tajan za hrvatsku javnost“ – dodao je Panenić.

Rekao je i kako izmjene Zakona o privatizaciji INE možda i jesu obaveza prema EU, no kako je sporan trenutak u kojem se te izmjene donose.

„Izmjene Zakona o privatizaciji Ine možda i jesu obaveza koja proizlazi iz obaveza prema Europskoj uniji, no trenutak u kojem se donose je sporan. Situacija u kojoj je jedan predsjednik HDZ-a i
premijer Sanader optužen da je primio mito od tvrtke za predaju većih upravljačkih prava u najvećem nacionalnom poduzeću, a drugi predsjednik stranke je optužen za sukob interesa vezan za INA-u, prilično je unikatna“ – zaključio je Panenić.