OBJAVA ZA MEDIJE: BOŽO PETROV O OPOZIVU MINISTRA KUJUNDŽIĆA

Petrov: „Imamo pedeset razloga koji govore da Kujundžić nije dobar ministar“

Zagreb, 17. kolovoza 2018. – Božo Petrov, predsjednik Mosta, na prozivanje ministra zdravstva Milana Kujundžića danas je odgovorio da Most ima konkretne zamjerke na rad ministra zdravstva jer je jedino to Mostu bitno i zbog toga Kujundžić više ne može ostati na čelu ministarstva.

“Kujundžić nije dobar ministar. To je činjenica koju smo potkrijepili s više desetaka konkretnih razloga za opoziv ministra zdravstva zbog njegovog nečinjenja. Od toga smo pet točaka odmah jučer naveli jer se odnose na reformu hitne pomoći, a taj je segment sada u fokusu. No, neriješenih problema i neispunjenih zadataka koje je nužno obaviti ima i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i bolničkom liječenju. To je ono zbog čega Most traži opoziv ministra Kujundžića”, izjavio je Petrov.

Zajedno sa saborskom zastupnicom dr.sc. Ines Strenjom Linić i dr. Ivanom Bekavcem, bivšim zamjenikom ministra zdravstva, napisan je dokument Mosta s 50 razloga za opoziv ministra, a pet točaka vezanih uz reformu Hitne pomoći, odnose se na bolji položaj liječnika i medicinskih sestara i tehničara, helikoptersku medicinsku pomoć, dežurstva u domovima zdravlja i specijalizaciju iz hitne medicine.

Dr.sc. Ines Strenja Linić, predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku iznijela je pet Mostovih razloga koji se odnose na Hitnu medicinsku pomoć.

“Tu je obuhvaćeno sve ono sto je bilo nužno, a nije se učinilo. Tako je potrebno provesti zakonske i edukacijske pretpostavke za “task shifting”, podjelu dijela posla i odgovornosti s liječnika izvanbolničke hitne medicine na osposobljene medicinske sestre i medicinske tehničare. Umjesto transportnog T2 tima hitne medicinske pomoći, imali bi reanimacijski T2 tim koji je u međuvremenu mogao spasiti brojne ljudske živote. Zatim treba osnovati hitnu helikoptersku i brzobrodsku medicinsku pomoć u skladu s međunarodnim obvezama i propisima koje diktira međunarodno pravo i struka. RH se obvezala sve to provesti, a ne da ima transportnu službu helikopterima HV, radi povećanja broja radnih sati helikoptera. To je protivno međunarodnom pravu, a najgore od svega protivno interesima pacijenata. Zatim treba uspostaviti zakonske pretpostavke za unaprjeđenje kvalitete hitne medicinske pomoći integracijom rada izvanbolničkih timova HMP. Prethodno ih treba izmijeniti u skladu s hitnim prijemima bolnica u kojima će brigu o pacijentima dovezenim vozilima HMP voditi dežurni liječnici specijalisti i specijalizanti iz hitne medicine, te ostali bolnički liječnici raspoređeni tog dana na rad u hitnom prijemu. Treba provesti zakonske i druge pretpostavke za uspostavu dežurstva obiteljskih liječnika, pedijatara domskih i koncesionara vikendom i blagdanima u dežurnim ordinacijama obiteljske medicine bilo u Domu zdravlja ili u Hitnoj medicinskoj pomoći. Važno je osuvremeniti specijalizacije iz hitne medicine i organizirati njezin rad kako bi mladi liječnici imali interesa i volje za tu specijalizaciju. Danas liječnici vade bodlje ježinaca i krpelja u bolničkom hitnom prijemu, zbog čega je vrlo mali interes za specijalizaciju iz hitne medicine za razliku od kolega u inozemstvu”, pojasnila je dr.sc. Strenja Linić.