MOST IZLAZI S KANDIDACIJSKIM LISTAMA U 10 MJESNIH ODBORA GRADA RIJEKE

Most nezavisnih lista izlazi na izbore za mjesne izbore u Gradu Rijeci 2. prosinca 2018. sa sloganom„Povežimo Rijeku“. Kandidacijske listama smo predali 10 mjesnih odbora – Pehlin, Srdoči, Drenova, Škurinje, Škurinjska draga, Svilno, Podvežica, Gornja Vežica, Školjić, Stari grad i Banderovo. Saborska zastupnica Ines Strenja izjavila je da Most prvi put izlazi na mjesne izbore u gradu Rijeci, samostalno kao i do sada na svim izborima. Posebno zadovoljstvo nam je što su na listama mahom mladi ljudi koji se žele uključiti na ovoj razini s puno novih ideja kako učiniti život kvalitetnijim u svim riječkim naseljima Grada Rijeke.

„Za sve ono za što se borimo na državnoj razini, a to su poštenija država bez korupcije, uređenija država, država jednaka za sve, borit ćemo se na i najnižoj političkoj razini vlasti, a to je razina mjesnih odbora. Izlazimo na izbore jer Rijeka zaslužuje bolje upravljanje gradom i bolji život u svim riječkim naseljima. Nastojat ćemo inicirati preustroj grada tako da ostanu mjesni odbori, ali da se uvede i međurazina, a to su kotarevi, četvrti, kvartovi ili kako će se to već nazvati. Naša je procjena da bi trebalo oko šest do sedam takvih administrativnih cjelina s većim pravnim i fiskalnim ovlastima od mjesnih odbora“, rekla je Strenja.

Gradska vijećnica Petra Mandić naglasila je da osnivanje kvartova ne bi značilo ukidanje mjesnih odbora.

„Mislimo da bi to bilo dobro jer Rijeka ne živi samo na Korzu. Osim toga, analizirali smo realizaciju projekta po mjesnim odborima i utvrdili da je iskorištenost sredstava jako slaba“, upozorila je Mandić.

Hrvoje Šumonja kandidat je Mosta za izbore u MO Gornjoj Vežici, predlaže da se urede parkovi u kojima će biti dostupna voda kao npr. postave špine u parkovima. „Vežici je potreban sportski centar obzirom na to koliko s građana živi u ovom dijelu grada a posebno ću se založiti za potrebu jasnijih kriterija upisa u dječje vrtiće na Vežici, kako se djeca iz drugih dijelova grada ne bi upisivala na Vežici a vežićani onda svoju djecu razvozili u druge dijelove grada. Za djecu je ipak najkvalitetnije rješenje upis u vrtić najbliži mjestu stanovanja“.

Korina Bralić kandidatkinja je za MO Drenova. Kako je navela prioritet će joj biti bolje povezivanje autobusne linije Donje Drenove s Gornjom Drenovom kako bi školska djeca lakše odlazila u školu, obzirom da su razmaci sada između linija i po sat vremena.

Milorad Blečić, koji je nosioc kandidacijske liste za MO Srdoči, poručio je da će građanima biti dostupan 24 sata na dan kako bi se zajedno borili da se olakšaju prometne muke više od 6.000 stanovnika. Planovima je predviđena stambena izgradnja u Srdočima za još 3.000 novih stanovnika i zbog toga treba inzistirati na kvalitetnim prometnim rješenjima. Tražit ćemo izgradnju male tržnice za lokalne proizvode, ali i izgradnju niza malih parkova i igrališta u svim naseljima MO Srdoči.