PETROV: “SAMO KONKRETNA DEKLARACIJA MOŽE POMOĆI HRVATIMA U BIH”

Zagreb, 12. prosinca 2018. –  Predsjednik Mosta Božo Petrov u današnjem je govoru u ime Kluba Mosta o Deklaraciji o Hrvatima u BiH istaknuo da je krajnje vrijeme da Hrvatska preuzme odgovornost za ono što nas obvezuje Ustav RH, a budući deklaraciju smatra krnjom i nedorečenom, Most je uputio konkretne, mjerljive i strateški orijentirane amandmane.

Naši amandmani mogu biti početak jednog kraja. Kraja podržavanja jednog nedefiniranog, štetnog i nimalo državničkog odnosa prema Hrvatima u BiH. Ako mi nećemo stati u zaštitu temeljnih građanskih, ljudskih i političkih prava i sloboda Hrvata u BiH, od koga očekujemo da to učini?”, rekao je Petrov.

Istaknuo je kako je ova Deklaracija samo načelna podrška Hrvatima u BiH, a takva podrška nije dovoljna.

“Načelnu podršku ne možete niti opipati niti okusiti. Od načelnog se ne živi, ovo je samo jedna topla nota podrške. Nemojte težiti tome da Deklaraciju svi prihvate, nego da ona bude okvir koji će stvarno konkretno pomoći Hrvatima u BiH. Rekao sam na saborskom Odboru za Hrvate da je važnije da Deklaracija bude konkretna, nego da bude takva da se svima samo svidi. U situaciji kada hrvatski narod izumire, deklaracija ne smije biti team building alat za saborske zastupnike. Ukoliko ova deklaracija bude konkretna, može pružiti kvalitetan okvir za početak jasnih i definiranih politika prema Hrvatima u BiH. Ako, pak, politike prema Hrvatima u BiH budu ovako načelne, onda se ne razlikuju od politika Stjepana Mesića, i drugih prema BiH”, rekao je Petrov.

Most je uložio amandmane, od kojih se prvi odnosi na međunarodno djelovanje za zaštitu Hrvata u BiH, drugi amandman na dopisno, po mogućnosti, elektroničko glasovanje. Treći amandman odnosi se na pravnu pomoć pripadnicima HVO-a, a četvrti amandman se odnosi na Hrvate, studente iz BiH i njihova prava.