MOST PREDLAŽE DA SE JAVNO OBJAVI KOLIKO I NA ŠTO TROŠE MINISTRI, ZASTUPNICI, ŠEFOVI FONDOVA I AGENCIJA, ŽUPANI, GRADONAČELNICI I NAČELNICI

Zagreb, 29. siječnja 2019. – Most NL je danas u Hrvatskom saboru prezentirao i stavio na javno savjetovanje Zakon o transparentnosti troškova u obavljanju javnih dužnosti, kojim bi troškovi reprezentacije, putnih troškova, prijevoza, dnevnica, koji se podmiruju iz proračnskih sredstava, bili evidentirani i javno objavljeni u Registru troškova.

Politički tajnik Mosta i saborski zastupnik Nikola Grmoja istaknuo je kako se u Hrvatskoj nagomilao broj državnih i lokalnih dužnosnika koji u obavljanju svojih dužnosničkih poslova imaju brojne i znatne troškove koji se podmiruju novcem poreznih obveznika.

„Evo i danas imate objavljen primjer o rastrošnosti šefa jednog Fonda, a takvi primjeri stalno se otkrivaju. Zato bi korisno bilo uspostaviti učinkovit mehanizam nadzora nad trošenjem javnih sredstava. Iako računovodstvena i porezna pravila reguliraju formalne aspekte odobravanja i naknade dužnosničkih troškova, u stvarnosti ne postoji mehanizam nadzora odgovornog trošenja javnih sredstava i njihove nužnosti i ekonomske opravdanosti. Zato smo ovim Zakonom predložili učinkovit mehanizam koji bi nadzirao korištenje novca poreznih obveznika i javnih sredstava“, rekao je Grmoja.

Most predlaže da se ustroji Registar troškova koji nastaju u obavljanju javnih dužnosti, a u njemu bi se na jednom središnjem mjestu evidentirali i publicirali relevantni troškovi dužnosnika.

„Tri su glavna cilja našeg prijedloga: da se novac poreznih obveznika koristi razborito i odgovorno radi ostvarivanja javnog interesa, da su svi troškovi koji nastanu u obavljanju javne dužnosti nužni i opravdani, te da javnost ima uvid u trošenje novca poreznih obveznika i drugih javnih sredstava. Zakonom predviđamo ustrojavanje Registra kao središnje elektroničke baze podataka i njegove dostupnosti na internetskim stranicama Ministarstva financija“, objasnio je Grmoja.

U Registar bi se upisivali troškovi dužnosnika koji nastanu u obavljanju javne dužnosti, izdaci za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu (dnevnice, naknade prijevoznih troškova, naknade korištenja privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja i dr.), te izdaci po osnovi reprezentacije. Za svaki pojedinačni trošak u Registar se upisuje ime i prezime dužnosnika i dužnost koju obnaša, naziv tijela ili pravne osobe u kojoj dužnosnik obnaša dužnost, vrsta troška, datum nastanka troška, kratka naznaka svrhe troška.

Grmoja je na konferenciji za novinare prezentirao kako ovakav sustav funkcionira na primjeru Kanade, gdje je jasno predočeno i javno dostupno kako su i za koju svrhu nastali troškovi u obavljanju javnih dužnosti.