MOSTOVA KOORDINATORICA MLADIH IVANA BRALIĆ: MLADI MOSTA NE BAVE SE PROŠLOŠĆU, GLEDAJU NAPRIJED, SPREMNI I SPOSOBNI ZA DRUKČIJE I BOLJE!

Mostova koordinatorica mladih Ivana Bralić rođena je Zagrepčanka, studira na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na diplomskom studiju lokalne samouprave. U slobodno vrijeme voli pročitati koju knjigu, planinariti, putovati s prijateljima… Evo što kaže o svom društvenom i političkom angažmanu.

Ivana, kako je došlo do tvog angažmana u Mostu?

Moja zainteresiranost za politiku počinje zajedno sa studiranjem. Sve što smo učili povezano je s politikom, njome smo okruženi, posebno u medijima. Počela sam više čitati o politici, a kad više učiš i pratiš zbivanja, počinješ imati stav. U Mostu sam dobila priliku biti koordinator mladih. Smatram da je bitno da mladi budu aktivni, da zajednički razgovaraju o svemu onome s čim se susreću i o tome kakve promjene žele, jer tako razvijaju sebe, stvaraju i bruse svoje stavove, a time aktivno pridonose ostvarivanju svojih interesa.

 

Je li Most ispunio tvoja očekivanja, mogu li mladi ljudi u toj stranci „doći do izražaja“?

Svakako. Rekla bih da zastupnici Mosta doista daju sve od sebe, da njihov rad govori umjesto bilo kojih i kakvih riječi. Imaju nevjerojatnu radnu energiju i svoju etiku, bore se, predlažu zakone, podnose amandmane, organiziraju okrugle stolove, potiču inicijative. Neumorno komuniciraju s građanima te potom razrađuju konkretne prijedloge sa stručnjacima u raznim područjima. Svojim dosadašnjim djelovanjem jasno pokazuju koliko se razlikuju od ostalih. Za mene je to politika, a ne borba za visoke pozicije.

Svojom energijom potiču i nas mlade da se što više izgrađujemo. Mi se u Mostu možemo istaknuti, imamo puno prilika za to. Primjerice, omogućeno nam je da budemo članovi različitih timova, unutar kojih možemo izlagati svoje ideje. To je doista velika prilika jer u timu su svi jednaki i svačija može biti odabrana. Najčešće se događa da netko izloži određenu ideju, a potom je svi skupa nadograđujemo, svaki s malim dijelom. Ali bitnim za cjelinu.

 

Većina mladih izbjegava politički angažman i ne sudjeluje u kreiranju sutrašnjice, iako je ona upravo njima najvažnija. Kako to komentiraš?

Slažem se. Mlade udaljava i to što rijetko kad mogu u medijima i javnom prostoru naići na neke pozitivne priče. Obično čitaju i slušaju o nezaposlenosti, povezano s činjenicom da je netko sa stranačkom iskaznicom dobio posao. Ili kako osoba koja je završila fakultet radi za minimalac. Ili kako je teško uspjeti ako se odlučiš baviti poduzetništvom u Hrvatskoj. Vjerujem da već sama pomisao na prepreke koje ih očekuju djeluje demotivirajuće.  Primjerice, Grad Zagreb je odbio gotovo sve amandmane koje je na prijedlog gradskog proračuna dao Savjet mladih Grada Zagreba, prihvativši gdjekoji tek djelomično,  a u tim amandmanima bilo je samo ono što mladima zaista treba. Tako se mladim ljudima šalje poruka da ako se i uključe u društveni odnosno politički život ništa neće moći promijeniti, da će im trud biti uzaludan. To je potrebno mijenjati. Mladi mogu i moraju utjecati. Politika se svakodnevno oblikuje, a ako se mi mladi ne borimo za naše interese, oblikovat će se bez našeg mišljenja i onog što je nama bitno.

 

Da li politički angažman uzima puno slobodnog vremena?

Organizacija je jako bitna u svemu, kao i okružiti se dobrim timom ljudi koji će uskočiti kada recimo spremaš kolokvij ili seminar, a baš bi taj dan trebalo nešto bitno napraviti. Većina nas paničari kada su ispiti, ali unatoč svemu uspijemo naći vremena za sastanak.

 

Kako biste opisali svoj tim mladih u Mostu?

 Mogu reći da smo jedna super ekipa i da cijenim svakoga od njih. Imamo često sastanke koji se sastoje od raznih aktivnosti, a redovito se iznjedre kvalitetni prijedlozi. Ozračje je opušteno, svatko pridonosi u skladu sa svojom osobnosti i svojim znanjem. Drago mi je da u našem djelovanju redovito imamo i humanitarnu notu.

 

Ivana, što sve treba u društvu promijeniti kako bi se bolje iskoristio potencijal mladih?

Mladi definitivno moraju osjetiti da ih se cijeni i da ovdje imaju budućnost, a to znači da im mjesečni primici trebaju omogućiti da se obrazuju, putuju, da postanu samostalni i u konačnici da ostvare sebe kao osobu. U školama i na fakultetima potrebno je više prakse kao i veća mogućnost biranja kolegija prema afinitetu. Ima situacija da netko preko student-servisa zaradi mjesečno veću plaću od fakultetski obrazovane osobe na stručnom osposobljavanju. Time se mlade odvraća od korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja. Veliki problem predstavljaju i ugovori o radu na određeno vrijeme, koji unose veliku dozu neizvjesnosti, a tužno je što ima slučajeva gdje se ti ugovori produžavaju iz mjeseca u mjesec.

Nadalje, mladima su sredstva potrebna kako bi se osamostalili već u 20-ima, a ne da žive s roditeljima još i u tridesetima, kao što je sada vrlo česti slučaj. Ranije osamostaljenje znači i ranije otvaranje mogućnosti planiranja obitelji. Puno toga, naravno, ovisi i angažiranosti same osobe, a u tome tijekom studija dosta pomaže rad preko student-servisa. Također treba pohvaliti one poslodavce koji organiziraju razne natječaje nagrađujući ideje studenata. Zaključno, mladi ne osuđuju, ne bave se prošlošću, gledaju naprijed, puni su potencijala, spremni i sposobni za drukčije i bolje!

Na čemu ćete raditi tijekom ove godine?

 Imamo dosta projekata za ovu godinu, a kako naš tim raste, stalno dobivamo nove ideje na kojima ćemo raditi. Jedan od planova svakako je kontaktirati svaku mladu osobu koja nam se javi i čuti mišljenje. Želim potaknuti sve mlade koji žele promjene da nam se jave, jer zajedno možemo postići nevjerojatno puno toga.


Što te najviše smeta u aktualnoj hrvatskoj političkoj svakidašnjici?

Definitivno to što ne osjećamo nikakvo poboljšanje, ništa bolji životni standard. Imamo prekrasnu zemlju, ali ne uspijevamo je promovirati na pravi način. Potrebno je da kao društvo stvarno počnemo rješavati probleme, a ne da se i dalje bavimo time što je, a što nije fake news.