MEĐUNARODNA TEHNOLOŠKA KONFERENCIJA O ZAŠTITI JADRANSKOG MORA

Naš Slaven Dobrović bio je jedan od sudionika/govornika na Međunarodnoj tehnološkoj konferenciji o zaštiti Jadranskog mora i održivom gospodarenju komunalnim otpadom uz jadransku obalu.

“Trebamo tražiti promjene prakse odmah jer se plastika fragmentira i ne raspada kao papir. Plastika se mora vratiti u proizvodnju jer je reciklabilni materijal, te time dići održivost našeg društva i naći rješenje za bolje sutra.” prof. dr. sc. Slaven Dobrović saborski zastupnik i član saborskog Odbora za okoliš.