BULJ: PRODAJU EVO TV-A SMATRAM KRIMINALOM

Zagreb, 1. ožujka 2019. – Saborski zastupnik Miro Bulj odgovara Hrvatskoj pošti koja se referira na njegovu kritiku prodaje EvoTV. Bulj postavlja pitanja Hrvatskoj pošti:

„Koliko bi veća bila tržišna vrijednost brenda EvoTV  da mu HAKOM nije oduzeo koncesiju prije nego li je tvrtka HP krenula u njegovu prodaju? Koliko bi više HT trebao platiti za brend EvoTV da je za njegovu prodaju proveden transparentni javni natječaj u kojem bi svi dionici tržišta imali jednaku mogućnost sudjelovanja u postupku due dilligencea? Treba istaknuti da je vrijednost prodaje EvoTV  HT-u 15 milijuna eura, od toga samo trećina u gotovini, ostalo u nekretninama koje bi ionako samo opteretile bilancu HT-a i koje HT inače nikome drugome ne bi mogao prodati jer su u suvlasništvu HP-a. Ponuda A1 iznosila je u gotovini 9,9 milijuna eura“, iznosi Bulj.

„Iznenadila me reakcija HP-a, jer ja nisam nigdje komentirao poslovnu politiku te tvrtke nego činjenicu da je ministar državne imovine Goran Marić odobrio prodaju tvrtke HP produkcija, u stopostotnom vlasništvu državne tvrtke HP, bez javnog natječaja. Naveo je „kreativno“ obrazloženje da „dionice tvrtki, koje su u stopostotnom vlasništvu državnih tvrtki, nisu državna imovina“. Na taj je način stvorio mogućnost prodaje državne imovine bez javnog natječaja. Dovoljno je da državna tvrtka osnuje svoju tvrtku-kćer, na nju prenese državnu imovinu i ta tvrtka- kćer je onda može, prodati, pokloniti ili otuđiti bez ikakve kontrole. To smatram kriminalom“, zaključuje Bulj.

Osvrnuo se i na izjavu da on „možda nije u potpunosti razumio odluku HAKOM-a, jer su oni učinili sve da prisile HT da dalje pruža uslugu EvoTV.“

„Točno je da ne razumijem odluku HAKOM-a i zbog toga uporno postavljam pitanja, na koja ne dobivam odgovor: zašto je HAKOM odbio produžiti koncesiju za EvoTV državnim tvrtkama HP, Odašiljačima i vezama i  HP produkciji, te zašto je, nakon što je HT-u omogućeno da bez javnog natječaja preuzme vlasništvo brenda  EvoTV,  HAKOM tu istu koncesiju dodijelio HT-u? HT će i dalje pružati uslugu EvoTV, samo što će na toj usluzi sada zarađivati HT, privatna strana kompanija, a ne hrvatske tvrtke koje su tu uslugu pokrenule, razvile i na njoj su također željele zaraditi“, ističe Bulj.