BOŽO PETROV: NA KONFERENCIJI “KAKVU HRVATSKU TREBAMO” REKAO SAM – PRAVEDNU!

BOŽO PETROV SUDJELOVAO JE NA KONFERENCIJI “KAKVU HRVATSKU TREBAMO”

Sabor može uvijek raspisati referendum neovisno o broju potpisa, neovisno je li inicijativa pokrenuta ili ne. Nažalost, takav alat se nije koristio. Ovo je cjenkanje, ovo je kokošarenje – 370 000 ili 375 000 potpisa… ogromna je brojka i 300 000 potpisa građana.