MOST O VLASNIŠTVU ZEMLJIŠTA U KOPILICI: ŠTO JE DOPUŠTENO JUPITERU NIJE DOPUŠTENO VOLU

Vlasnički odnosi na lokaciji planiranog kolodvora u Kopilici nisu uređeni i oko njih će se voditi pravni postupci jer je čak i predmnijevani vlasnik RH 2017. odbijena s prijedlogom za uknjižbu

Split, 20. ožujka 2019. god. – Gradonačelnik Krstulović Opara nije odgovorio na pitanje gradskog vijećnika Ante Bradarića-Šljuje kojim je 7.3.2019. zatražio izjašnjenje o pravnom osnovu koji je u podlozi mišljenja gradonačelnika i zamjenika da je: „zemljište na kojem će se graditi u sto postotnom vlasništvu Hrvatskih željeznica, a ugovorom je dato Gradu Splitu na korištenje“.

 Stječe se dojam da živimo u gradu u kojem vrijedi temeljno pravilo: „Što je dopušteno Jupiteru nije dopušteno volu“. U usporedivoj situaciji, građanina Splita na Kopilici (ali i drugdje) upitat će se da dokaže da je vlasnik zemljišta. Ako to ne bude mogao temeljem postojećih upisa u zemljišnim knjigama, ako se (kojim slučajem!) radi o nesređenom ZK stanju, ono će se (ako postoji osnov) urediti uz trošak i po proceduri koja ovisi o okolnostima svakog pojedinog slučaja, ali u svakom slučaju traje. – navodi se u priopćenju Mosta.

 „Vlasništvo se ne stječe na način da gradonačelnik ili netko uz njegovu suglasnost kaže tko je vlasnik pa da ovaj providnošću njegovom to i postane“, rekao je Ante Bradarić-Šljujo, razočaran time što nema odgovora na još jedno njegovo pitanje, dok na neka druga pitanja Mostovih vijećnika odgovora nema već 8 mjeseci.

 U konkretnom slučaju, zemljišta na kojem se planira graditi privremeni kolodvor, uvidom u zemljišnu knjigu, za k.o. Split, Z.U. 9387 razvidno je za čest.zem. 10217/1 željeznička postaja, put, dio kuće, površine 149781 m2, da je na dan 5.3.2019. upisano kao vlasništvo „općenarodna imovina“ i kao nositelj prava korištenja „Hrvatske željeznice Zagreb“, koji subjekt kao takav ne postoji u sudskom registru. Osim toga, razvidno je u listu B: pod Z-945/2017 odbijanje prijedloga Republike Hrvatske, kojim traži uknjižbu prava vlasništva na predmetnoj čestici; pod Z-3336/2015 odbijanje prijedloga predlagatelja Pisak Komerc d.o.o. Split kojim traži zabilježbu spora između tuženika-protutužitelja Pisak Komerc d.o.o. Split i tužitelja-protutuženika Dekor d.o.o. Split i HŽ-infrastruktura d.o.o. Zagreb, glede predmetne čestice; pod Z-2568/2019 odbijanje prijedloga trgovačkog društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. iz Zagreba, Mihanovićeva 12, kojim traži uknjižbu prava suvlasništva predmetne čestice, na ime HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. iz Zagreba, Mihanovićeva 12, za 4297/10000 dijela, HŽ Infrastrukture d.o.o. iz Zagreba, Mihanovićeva 12, za 1693/10000 dijela i HŽ Carga d.o.o. iz Zagreba, Trg kralja Tomislava 11, za 4010/10000 dijela; pod Z-33308/2018 odbijanje prijedloga Ondini Nina, Onidini Tina i Ondini Frane svi iz Splita, Put Supavla 27, a kojim traže uknjižbu etažnog prava vlasništva na predmetnoj čestici.

Ovo znači da vlasnički odnosi na predmetnim česticama nisu uređeni, da će se oko istih voditi pravni postupci jer je čak i predmnijevani vlasnik RH odbijena s prijedlogom za uknjižbu 12.1.2017. na čest. zem. 10217/1 k.o. Split. Vijećničko pitanje je elaborirano te se dostavlja u privitku ovog priopćenja, kao i ZK izvadak.

Pozivamo gradonačelnika da uvaži prava i odgovornosti koje za gradske vijećnike proizlaze iz zakona, Statuta Grada Splita i Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita, kao i da prestane s opstrukcijom rada gradskih vijećnika. Na kraju se otvara i pitanje, ako ne postoji sposobnost da se na vijećnička pitanja odgovori, i da gradski vijećnici na odgovore čekaju i po 8 mjeseci, kakvim se to projektima i u kojem roku s ovakvom vlasti građani Splita imaju više nadati.

 Most nezavisnih lista Split