MOST KAMPANJOM ŽUTA SRCA U ČETIRI GRADA PROMOVIRAO VAŽNOST ZDRAVSTVENE PREVENCIJE

 93% SMRTNOSTI U RH UZROKOVANO JE KRONIČNIM NEZARAZNIM BOLESTIMA

Zagreb, Split, Osijek, Rijeka, 6. travnja 2019.Most nezavisnih lista u četiri je grada javnom kampanjom Žuta srca promovirao važnost zdravstvene prevencije. Građane su informirali Sonja Čikotić, Miro Bulj, Ivan Matić i Nikola Grmoja u Splitu, Nizar Shoukry, Ružica Vukovac i Tomislav Panenić u Osijeku, Ines Strenja i Josip Katalinić u Rijeci te Ivan Bekavac, Ivan Prskalo, Ljubica Ambrušec i Marko Sladoljev u Zagrebu. Zdravstveno-statistički pokazatelji govore da se Hrvatska ubraja među zemlje sa „starim stanovništvom“, a procjenjuje se da je čak do 93% smrtnosti u Hrvatskoj uzrokovano kroničnim nezaraznim bolestima.

Statistika smrtnosti od izbježivih bolesti koja pokazuje da RH bilježi gotovo dvostruko veću smrtnost od prosjeka EU, potaknula je Most na pripremu propisa koji bi za cilj imao smanjenje smrtnosti od izbježivih bolesti i stanja, u najvećoj mjeri kroničnih nezaraznih i malignih bolesti, kroz stručno održivo i odgovorno planiranje i provedbu nacionalnih preventivnih programa.

Mostovim prijedlogom Zakona o zdravstvenoj prevenciji precizno su i stručno prepoznate mjere kojima će organizirani nacionalni preventivni programi pokazati učinkovitost i izmijeniti sliku pobola i smrtnosti od bolesti koje rano prepoznate nogu biti izliječene, nasuprot trenutačno zanemarenoj preventivnoj medicini te propisima koji oskudno i površno obvezuju javnozdravstvene ustanove na provedbu preventivne medicine.

Ovim se zakonom uvodi organizirani sustav zdravstvene prevencije na nacionalnoj razini kroz četiri tipa zdravstvene prevencije – primarna, sekundarna, tercijarna i kvartarna – kao novi koncept u našoj zemlji, utemeljen je na različitim primjerima iz EU i svijeta.

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript