EKO KATASTROFA U NACIONALNOM PARKU KRKA

Otrovnim otpadom iz Debeljakove tvornice uništavate pitku vodu u rijeci Krki i cijeloj Dalmatinskoj zagori.

Pogledajte cijelu snimku na: