MOST ŽELI JAVNU OBJAVU SVIH TROŠKOVA POLITIČARA

Zagreb, 21. svibnja 2019. – Most je u saborsku proceduru uputio zakon kojim bi postali transparentni troškovi koji nastaju prilikom obavljanja javnih dužnosti, od troškova reprezentacije, preko putnih troškova i prijevoza do dnevnica i troškova noćenja.

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja istaknuo je kako se u Hrvatskoj nagomilao broj državnih i lokalnih dužnosnika koji u obavljanju svojih dužnosničkih poslova imaju brojne i znatne troškove koje bi trebalo pratiti.

“Obzirom da se ti troškovi podmiruju iz proračunskih sredstava, tj. iz novca poreznih obveznika, korisno bi bilo uspostaviti učinkovit mehanizma nadzora nad trošenjem javnih sredstava. Zato smo ovim Zakonom predložili učinkovit mehanizam koji bi nadzirao korištenje novca poreznih obveznika i javnih sredstava”, rekao je Grmoja.

Most je predložio ustrojiti Registar troškova koji nastanu u obavljanju javnih dužnosti u kojemu će se na jednom središnjem mjestu evidentirati i publicirati relevantni troškovi dužnosnika.

 Tri su glavna cilja, da se novac poreznih obveznika i druga javna sredstva koriste razborito i odgovorno te radi ostvarivanja javnog interesa, da su svi troškovi koji nastanu u obavljanju javne dužnosti nužni i opravdani, te da javnost ima uvid u trošenje novca poreznih obveznika”, rekao je Grmoja.

Naveo je primjer Kanade, a isto je i u Irskoj, gdje ovakav princip funkcionira. Zakonom je predviđeno ustrojavanje Registra kao središnje elektroničke baze podataka i njegove dostupnosti na internetskim stranicama Ministarstva financija. Ministarstvo obavlja poslove vođenja i upravljanja Registrom, obrađivanja i arhiviranja, omogućuje javnosti dostupnost podataka iz Registra.