BOŽO PETROV: U TRI GODINE MANDATA VLADA RH NIJE DONIJELA NACIONALNU DEMOGRAFSKU STRATEGIJU, A PUNA SU IM USTA “DEMOGRAFSKE REVITALIZACIJE”.

Božo Petrov: U tri godine mandata Vlada RH nije donijela Nacionalnu demografsku strategiju, a puna su im usta “demografske revitalizacije”.

Most predlaže uvođenje fiksne naknade za djecu umjesto poreznih olakšica, a u Saboru smo još na početku 2019. predložili zakon kojim bi se “delimitiralo” porodiljne naknade. Roditelji na porodiljnom dopustu trebaju primati puni iznos svoje plaće!