INES STRENJA NA 3. MEĐUNARODNOM KONGRESU “RIJEČKI DANI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE”

Ines Strenja bila je sudionik i predavač na međunarodnom kongresu liječnika obiteljske medicine u RH. Ove godine tema je bila “Bolesnik s neurološkim i psihičkim poremećajima u obiteljskoj medicini”. Tema njenog predavanja bila je “Moždani udar u žena”.

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript