MIRO BULJ: VLADA NIJE DONIJELA NACIONALNU DEMOGRAFSKU STRATEGIJU, A NAROD ISELJAVA, DRŽAVA IZUMIRE

Miro Bulj: “Plenković se hvali rastom BDP-a od 2,5%, a ne govori da nam 5% BDP-a dolazi od deviznih doznaka naših iseljenih ljudi (radi usporedbe, u Sloveniji doznake iseljenika čine samo 1,1% BDP-a). A sad nam u Hrvatskoj fali visokoobrazovanih i mladih ljudi koji su odselili. Takva planska politika iseljavanja koju provodi Plenkovićeva Vlada je katastrofalna za Republiku Hrvatsku i našu budućnost!”