INES STRENJA NA “EURORDIS BLACK PEARL AWARDS”

Ines Strenja bila je glavna govornica na “EURORDIS BLACK PEARL AWARDS”. Ovaj svečani događaj odaje čast svim pojedincima i organizacijama koje ulažu napore za boljitak svih ljudi koji se suočavaju s rijetkim bolestima.

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript