Most traži da se osuđenim pedofilima zabrani rad s djecom

Zagreb, 21. rujna 2020. – Saborski zastupnik Nikola Grmoja danas je na konferenciji za novinare upozorio da Most traži najstrože kazne za počinitelje kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, te da pravomoćno osuđeni pedofili ne smiju raditi s djecom i da ih treba nadzirati I nakon izdržane kazne.

“Ponukani slučajevima koji su zadnjih dana odjeknuli u javnosti i koji pokazuju da kazne i kasniji tretman okrivljenika za ova teška djela na štetu djece, jednostavno nisu dovoljni, želimo upozoriti da je nužno poduzeti konkretne korake. Izmjenama Kaznenog zakona koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019., kazne za pedofile su pooštrene, ali nisu usvojene mjere koje je predlagala pravobraniteljica za djecu i koje ističem kao nužne i u svrhu penalizacije i prevencije. Svakako bi trebalo uvrstiti u kazneni zakon slijedeće: zabraniti rad za opće dobro osuđenim seksualnim zlostavljačima djece, automatski zabraniti rad s djecom pravomoćno osuđenim pedofilima, te izricanje zaštitnog nadzora neovisno o visini izrečene kazne. Most će se zalagati da se ove mjere obuhvate. Osim toga, ističem i edukaciju djece kao važan oblik prevencije, osobito u kontekstu izloženosti djece preko interneta, koji je često sredstvo kako pedofili dolaze do kontakta s djecom”, rekao je Grmoja.

Most će, istaknuo je Grmoja, pozvati stručnjake koji bi ovo važno pitanje razmotrili i dali smjernice, kako bi Most mogao predložiti moguće izmjene zakona kojima bi se pedofile strože kažnjavalo I preveniralo napade na djecu.