Ines Strenja

Osobni podaci

 

Ime i prezime Doc. dr. sc. Ines Strenja
Adresa Lučići 48,51216  Viškovo, CROATIA
Elektronička pošta, Web adresa
Državljanstvo Hrvatsko
Datum rođenja 04.09.1965.
Matični broj iz Upisnika znanstvenika 279954

Znanstveni suradnik  – Sveučilište u Rijeci.

 

Radno iskustvo

 

• Datumi (od – do) 2003. – 2016.
Ustanova zaposlenja Klinički bolnički centar Klinika za neurologiju Rijeka
Naziv radnog mjesta Specijalist neurolog
Funkcija Odjelni liječnik Zavoda  za cerebrovaskularne i kompresivne bolesti Klinike za neurologiju KBC Rijeka
Područje rada Cerebrovaskularne bolesti i neurosonologija.
• Datumi (od – do) 1991. – 2003.
Ustanova zaposlenja Ministarstvo obrane Republike Hrvatske,118.brigada i 9.gardijska brigada Gospić
Naziv radnog mjesta Liječnik
Funkcija Zapovjednik  saniteta 9.gardijske brigade
Područje rada Ratna medicina
• Datumi (od – do) 1990.- 1990.
Ustanova zaposlenja Stanica za hitnu medicinsku pomoć Rijeka
Naziv radnog mjesta liječnik
Funkcija liječnik
Područje rada Hitna medicinska pomoć

 

Školovanje
Datum 2013.
Mjesto Rijeka
Ustanova Medicinski fakultet u Rijeci  Sveučilište u Rijeci  Doktorski studij
Zvanje Doktor znanosti

 

Datum 1995.
Mjesto Rijeka
Ustanova Medicinski fakultet u Rijeci Poslijediplomski studij «Opća klinička patofiziologija»
Zvanje Magistar znanosti
Datum 1983.- 1988.
Mjesto Rijeka
Ustanova Medicinski fakultet u Rijeci Sveučilište u Rijeci
Zvanje Doktor medicine

 

Usavršavanje

 

Godina 2015
Mjesto Berlin,Germany
Ustanova Charite Campus Mitte, Universitatzmedizine Berlin,Klinik und Poliklinik fȕr Neurorlogie
Područje 5th Transcranial Duplexsonography Course Berlin, European Accreditation council for continuing Medicar Education
Godina 2009.-2013.
Mjesto Zadar
Ustanova Summer Stroke Course.Advance Course in Neurosonology and Neurovascular Menagement – INVITED SPEAKER.
Područje Neurosonologija
Godina 2012.
Mjesto Houston, TX, USA.
Ustanova Transcranial Ultrasound Laboratory. Methodist Hospital Heart and Vascular Centre,

Director Zsolt Garami.

Područje Neurosonology
Godina 2005.
Mjesto Zagreb
Ustanova Klinika za neurologiju KB «Sestre milosrdnice» Zagreb
Područje «Upotreba obojenog dopera u ispitivanju ekstrakranijske moždane cirkulacije“
Godina 2005.
Mjesto Zagreb
Ustanova Klinika za neurologiju KB «Sestre milosrdnice» Zagreb
Područje «Dopler sonografija u ispitivanju intrakranijske cirkulacije»
Godina 2005.
Mjesto Zagreb
Ustanova Klinika za neurologiju KB «Sestre milosrdnice» Zagreb
Područje «Upotreba transkranijskog doplera u dokazivanju moždane smrti»
Godina 1997- 2002.
Mjesto Rijeka
Ustanova Klinika za neurologiju KBC Rijeka,specijalizacija iz neuroogije
Područje Specijalist neurolog
Godina 2002.
Mjesto Zagreb
Ustanova Klinička bolnica Dubrava, Zavod za radiologiju
Područje «Doplerska ultrazvučna dijagnostika krvnih žila»
Godina 2001
Mjesto Leavenworth,KS,US
Ustanova Department of Veterans Affairs,VA Eastern Kansas heath Care System. Dwight D.Eisenhower VA Medical Center, Neurology Section. Chief of Neurology Section Van Venkatesh Ram
Područje Neurology – Observer
Godina 1997.
Mjesto Split
Ustanova Institut za pomorsku medicinu Hrvatske ratne mornarice
Područje Tečaj I.kategorije iz Podvodne i hiperbarične medicine.
Godina 1995.
Mjesto Darmstadt,Germany
Ustanova Department od Neuroepidemiology, Academic Teaching Hospital Darmstadt.

Chief of Neuroepidemiology Dpt. Prof. Klaus Lauer.

Područje Neuroepidemiologija

 

Osobne vještine i kompetencije

 

Materinji jezik Hrvatski

 

                             Strani jezici

 

Jezik Engleski
Govori B2
Piše B2
Čita B2

 

Socijalne vještine i kompetencije 1989. – 1991. Tajnica časopisa „MEDICINA“ , Hrvatskog liječničkog zbora u Rijeci.

2005. – 2010. Predsjednica Udruge „PREVENTIVA“,sjedište u Rijeci.

2011. Predsjednica Udruge za prevenciju moždanog udara  „TIA“ Primorsko-goranska županija

2005.- 2009.godine.Član Poglavarstva Općine Viškovo, Zdravstvo,socijalne skrbi i brige o djeci

2009. – 2013. Članica Županijske skupštine Primorsko-goranske Županije

2012.-2013. Članica Upravnog vijeća Lječilišta Veli Lošinj

2012. do danas Članica Savjeta za socijalnu skrb Županije PGŽ

2013.do danas Član Županijske skupštine Primorsko-goranske Županije

2015. godine Predsjednica Skupštine Hrvatske liječničke komore, kada mi mandat prestaje zbog stupanja na dužnost saborske zastupnice.

2015.-2016. Zastupnica u Hrvatskom Saboru VIII.saziva

2015. -2016. Predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

2016. do danas član UV KBC Rijeka

2016. Zastupnica u Hrvatskom Saboru IX.saziva

 

 

Organizacijske vještine i kompetencije 2012. do danas predsjednica Udruge «TIA» Rijeka, koja se bavi prevencijom moždanog udara, volonterski okuplja medicinske djelatnike koji  sudjeluju u preventivnim akcijama. S tim u vezi autor 20-tak brošura i letaka  o moždanom udaru te unapređenju kvalitete zdravlja starijih osoba (dostava na upit)

 

Tehničke vještine i kompetencije Aktivno korištenje osobnim računalom, Microsoft Office paketom (Word,Excel,Power Point)

 

  Dobitnik sam više odličja i priznanja  za učešće u Domovinskom ratu

  • Odličje «Red Hrvatskog križa» Predsjednika Republike Hrvatske nakon ranjavanja u Domovinskom ratu
  • Spomenica Domovinskog rata i Spomenica Domovinske zahvalnosti RH
  • Priznanje Hrvatskog liječničkog zbora za učešće u Domovinskom  ratu 1992.g.
  • Pohvala Ministra obrane RH  na prijedlog 9.gardijske brigade za doprinos u ratu, nakon uspješno izvedene akcije «Medački džep « 1993.g.
  • Pohvala Načelnika Glavnog stožera Republike Hrvatske, za izuzetan doprinos u Domovinskom ratu 1997.godine.
  • U Domovinskom ratu kao liječnik provela ukupno 1629 dana borbenog sektora.

Dobitnik sam slijedećih nagrada/priznanje

·         1992.godine priznanje Hrvatskog liječnikog zbora, Podružnica Rijeka za predani i samoprijegorni rad na unapređenju zdravlja naroda i medicinske znanosti  te za aktivno učešće u radu Zbora

·         1992. priznanje Hrvatskog liječnikog zbora, za  zasluge  u razvoju zdravstvene  skrbi i znanstvene misli u nas,Zagreb.

 

 

 

Ostale vještine i kompetencije –  Objavila sam 16 radova citiranih u Curent Contens i 6 u ostalim bazama.

– 2014. godine izabrana sam u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području  biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti.

– Aktivno sam sudjelovala   u realizaciji znanstvenih projekata Ministarstva znanosti RH

1. Demijelinizacijske bolesti u Hrvatskoj.Šifra projekta: 062-015, Voditelj Projekta – prof.dr sc Juraj Sepčić .1998-2001.

2. Čimbenici zdravlja u primorskom okolišu Hrvatske ..Šifra projekta: 062-1080315-0243 Voditelj projekta: Doc.dr sc Dražen Stojanović, 2008. do 2011.

Stalni sudski vještak medicinske struke iz područja neurologije.

 

Vozačka dozvola B kategorija