Marko Vučetić

Curriculum vitae

Rođen 28. siječnja 1977. godine u Zadru. Oženjen, otac dvoje djece.  Na Filozofskom fakultetu u Zadru 2000. god. stekao stručni naziv profesora filozofije i profesora povijesti. Poslijediplomski znanstveni studij iz filozofije završio na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekavši 2006. god akademski stupanj magistra znanosti, a 2009. obranom disertacije pod naslovom Utemeljenje metafizičkog egzistencijalizma u filozofskoj koncepciji Cornelia Fabra, postigao akademski stupanj doktora znanosti iz područja humanističkih znanosti, polje filozofija. Završio je i teološko – katehetski studij, te na Katoličko-bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu upisao poslijediplomski doktorski studij iz teologije, na kojemu je 2015. god. postigao akademski stupanj licencijata teoloških znanosti.

Od 2003. do 2006. godine bio je zaposlen u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji, odnosno Klasičnoj gimnaziji Ivana Pavla II. u Zadru gdje je predavao povijest i filozofsku grupu predmeta. Od 2006. zaposlen je na Odjelu za filozofiju Sveučilišta u Zadru, najprije kao asistent, potom kao viši asistent, a od 2011. kao docent. Akad. god. 2014./2015. i 2015./2016. obnašao dužnost zamjenika pročelnice Odjela za filozofiju, a od 1. listopada 2016. obnaša dužnost pročelnika Odjela za filozofiju. Objavljuje znanstvene i stručne radove iz filozofije, teologije i povijesti te redovito izlaže na znanstvenim simpozijima i stručnim skupovima.