Robert Podolnjak

Rođen je 3. lipnja 1958. u Varaždinu.

Kontakt:

Ured potpredsjednika Hrvatskoga sabora
Telefon: 01/4569 440; 01/4569 441
Faks: 01/6303 009

Dužnosti u Saboru:
– potpredsjednik Hrvatskog sabora
– predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav
– član Odbora za europske poslove
– član Odbora za međuparlamentarnu suradnju
– zamjenik člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative
Izabran:
– lista Mosta nezavisnih lista
Izborna jedinica:
III. izborna jedinica