Glavni odbor

Sastoji se od izravno izabranih članova i od povjerenika svih županija i grada Zagreba. Kontrolira i izrađuje strategije vezane za djelovanje na terenu.  Upoznaje zastupnike i Predsjedništvo s konkretnim problemima koji zaokupljaju građane na terenu. Glavni odbor je najizravniji kontakt Mosta i svih građana u cijeloj Hrvatskoj.

Ružica Vukovac

Ružica Vukovac

SIaven Dobrović

SIaven Dobrović

Marko SIadoIjev

Marko SIadoIjev

Ivan Bekavac

Ivan Bekavac

Ante Čikotić

Ante Čikotić

Nizar Shoukry

Nizar Shoukry

Katarina Kozina

Katarina Kozina

Nino ŠešeIj

Nino ŠešeIj

Bruno Petrušić

Bruno Petrušić

Milan Brigljević

Milan Brigljević