Nadzorni odbor

Tijelo koje čine naši pravni i ekonomski stručnjaci koji nadziru financije i brinu da se sve odvija u skladu sa Statutom stranke.

Sanja Mišević

Sanja Mišević

Katarina Ujdur

Katarina Ujdur

Ivo Grabovac

Ivo Grabovac

Tomislav Palac

Tomislav Palac

Petra Mandić

Petra Mandić