Ured i logistika

Iza svega onoga što vidite u javnosti stoje osobe koje brinu da Most operativno besprijekorno funkcionira. Uigrani tim savladao je mnoge organizacijske izazove i stabilno drži sve konce u rukama.

Ured Zagreb

Natko Felbar

Natko Felbar

Stjepan Leventić

Stjepan Leventić

Vita Glasnović

Vita Glasnović

Ured Rijeka

Petra Mandić

Petra Mandić

Ured Metković

Goran Komazin

Goran Komazin

Iva Mijić

Iva Mijić

Ured Split

Jelena Kovačić

Jelena Kovačić

Ivana Ljulj

Ivana Ljulj

PR Tim

Sanja Mikolčević Petrušić

Sanja Mikolčević Petrušić