Oznaka: Zadar

Doc. dr. sc. Marko Vučetić – Filozof pristupio platformi Mosta, stranci relanosti

Doc. dr. sc. Marko Vučetić, novoizabrani pročelnik Odjela za filozofiju Sveučilišta u Zadru i predstojnik Katedre za povijest filozofije, predavač više filozofijskih kolegija (Suvremena filozofija, Filozofija povijesti, Filozofija politike i Uvod u filozofiju) te jedan od osnivača otočne udruge civilnog života „Vir bez podjela“ i nezavisni vijećnik Općinskog vijeća Općine Vir, objašnjava razloge suradnje s…

Pročitaj više »